Een kijk op diversiteit!

Samana: Waar vrijwilligers zich thuisvoelen

In het grote CM gebouw op de Martelaarslaan in Gent was er bijna plaats te kort, voor de talrijke vrijwilligers van Samana uit Oost Vlaanderen, de vrijwilligersorganisatie van de CM. De hele dag bood men workshops allerhande aan om deze zeer gemotiveerde mensen, nog beter in hun engagement te ondersteunen. Kwasa Kwasa organiseerde een workshop over "De invloed van de diversiteit in levensovertuigingen, op je inzet als vrijwilliger met christelijke overtuiging of achtergrond".

De groep werd in subgroepjes verdeeld en via een aantal stellingen, werd er van mening gewisseld. Uiteraard bracht dit een boeiende discussie op gang, die begeleid werd door onze medewerkers. Maar het riep ook nieuwe vragen op en zo kreeg het gesprek nog meer verdieping. Na een korte pauze werden de stellingen in plenum becommentarieerd. Het was intrigerend om binnen een groep vrijwilligers van dezelfde organisatie zoveel diversiteit te ontdekken.

Het tweede deel van de workshop bestond uit een gesprek tussen de deelnemers en een aantal moslima met diverse migratieachtergrond en leeftijd. De vrouwen stelden zichzelf voor en daarna kwam er een interessant gesprek op gang. Het was duidelijk dat de deelnemers nog met vele concrete vragen zaten en dankbaar gebruik maakten van dit gesprek om hierover uitleg te vragen.

De tijd ging te snel want iedereen werd verrast door "de bel".