Een kijk op diversiteit!

Mr. Khaled Hussein

In februari overleed onze belangrijkste medewerker in Malawi, dhr Khaled Hussein. Sinds 2005 was hij verbonden aan Kwasa Kwasa Malawi. 

Geheel vrijwillig en louter uit interesse, ondersteunde hij Kwasa Kwasa met hulp op boekhoudkundig vlak, inhoudelijke steun en praktische ondersteuning.

Toen Kwasa Kwasa nog studentenuitwisseling organiseerde op regelmatige basis, stond hij meer dan eens in voor vervoer van de studenten, tijdelijke of noodopvang van de studenten maar ook psychologische bijstand aan de studenten was voor hem niet te veel. Onze laatste student, Lucas Plovier heeft heel veel steun van hem ondervonden.

Het project "recht op onderwijs " kon op hem rekenen om de betalingen uit te voeren, van de diverse posten die niet rechtstreeks met Malawi kunnen uitgevoerd worden.

Mr. Hussein heeft ons steeds door dik en dun gesteund, en ondanks zijn druk professioneel leven als een zelfstandig ondernemer, stond hij steeds voor ons klaar.

Mr. Hussein werd, zo'n 67 jaar geleden, geboren in Malawi als zoon van eerste generatie Indische migranten. Zijn ouders hadden een landbouwbedrijfje dat  door president Banda werd onteigend toen hij alle Indische migranten naar de stad verbande. Zij bleven echter in Ntakataka maar begonnen een klein winkeltje, ze hadden het niet breed. De jonge Khaled ging op 18 jaar naar de UK, en onderhield zichzelf met allerlei jobs. Ondertussen studeerde hij ijverig en werd boekhouder van een bedrijf dat met het Midden Oosten werkte. Na bijna 20 jaar dienst kwam hij terug naar Malawi waar hij samen met zijn broer een asfalteringsbedrijf opstartte. 

Later huwde hij met Waheeda en kreeg 3 prachtige kinderen. Hij ondersteunde niet alleen haar familie maar droeg ook zorg voor zijn eigen familie, onder andere door zijn oude oom bij hem op te vangen.

Wij zullen hem missen.