Een kijk op diversiteit!

Het rope pump project

De voorzitster van Turkish Lady Gent, Ayfer Kuru, sprak Kwasa Kwasa aan om samen een actie te ondernemen om zuiver water bij de mensen te brengen, daar waar het nodig is.  

Agnes is daarna op zoek gegaan bij de contacten van Kwasa Kwasa in Malawi, naar een geschikt project om te steunen. Twisiwili, een ex-vertegenwoordiger van Kwasa Kwasa vzw in Malawi, vertelde over de NGO die hij had opgericht 'Footsteps Africa'. Het doel van deze NGO is om goedkope en gemakkelijke waterpompen te installeren in de dorpen die het nodig hebben. Zowel het boren van de waterputten als de constructie van de pomp worden op een eenvoudige manier gedaan zodat er bij defecten snel hersteld kan worden, zonder dat daar veel geld en expertise voor nodig is. 

Kwasa Kwasa en Turkish Lady Gent waren dan ook direct enthousiast om met Footsteps Africa in zee te gaan.  

Na een korte voorstelling voor de leden van Turkish Lady Gent, werd er besloten om een grootscheepse benefietavond te organiseren. Deze vond plaats op 10 februari 2017. Er werd een dans- en muziekavond georganiseerd waarop ook van een lekkere Turkse maaltijd kon genoten worden. Dankzij de inzet van de  vele vrijwilligers, werd de benefietavond een enorm succes. Er waren ongeveer 750 vrouwen aanwezig, maar ook de afwezigen deden nog een duit in het zakje door later geld te storten.  

Kwasa Kwasa besloot om met 2 dorpen in zee te gaan, het Golomoti dorp en het Mwaluwagha dorp.  

Mr Mlangeni is een ex-werknemer van Kwasa Kwasa en hij had al eens verteld dat er in zijn dorp (het Golomoti dorp) weinig tot geen ontwikkeling was. Via John Mlangeni, zijn oudste zoon, hebben we dan de chief van het dorp gecontacteerd om toestemming te vragen voor het project.  

In het Mwaluwagha dorp is het een beetje anders gegaan. Limbani had ons al veel eerder gecontacteerd met de vraag of een samenwerking mogelijk was. Hij was lid van een dorpsontwikkelingsproject (Umoza organisation) in het Noorden van Malawi (Rumphi area) en stelde een aantal projecten voor. Hij heeft alle contacten met de chief geregeld en er werden in zijn gebied 2 waterpompen geinstalleerd. 

Het Golomoti dorpen de Umoza organisatiehebben interesse om in de toekomst nog samen te werken.