Een kijk op diversiteit!

Belmundo 2019

Elk jaar neemt Kwasa Kwasa deel aan het Belmundo project van de Noord Zuid dienst van de stad Gent.
Het thema van 2019 is "migratie".
Migratie is een thema waar Kwasa Kwasa al 15 jaar lang veel aandacht aan besteed. Voor onze vzw dus nihil novi sub sole, en daarom beslisten we ook om mee te werken door een nieuwe activiteit te organiseren over dit thema.
Op 1 maart, de start - dag van Belmundo, organiseren wij gesprekstafels samen met LDC Wibier.
Aan deze gesprekstafels zullen de deelnemende senioren in dialoog gaan met mensen met verschillende migratieachtergronden. De mensen met migratie-achtergrond verschillen niet alleen qua achtergrond maar ook qua oorzaak om te migreren: arbeidsmigratie, vluchtelingen, gezinshereniging, subsidiaire bescherming etc. Deze diversiteit aan elke tafel zal er dus voor zorgen dat de complexiteit van het migratiethema duidelijk wordt.
We beëindigen de namiddag met een hapje en en een drankje en zetten op ieen nformele manier de babbel verder!