Een kijk op diversiteit!

Alfabetiseringsproject Chikhawo Village met de steun van vzw To The Heart

 Met de steun van vzw To The Heart kunnen we zorgen voor een klaslokaal dat vast gebruikt kan worden door de cursisten. Naast de lessen Engels, Chichewa, lezen en schrijven die er uiteraard zullen doorgaan, kan het lokaal ook gebruikt worden voor andere dorpsaangelegenheden.